Disclaimer

PetMania.nl doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden toegepast.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan PetMania en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan tekst, afbeeldingen en video van deze website en haar online kanalen (FaceBook, YouTube e.a.) te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Voor vragen en/of opmerkingen kan je op verschillende manieren met ons in contact treden:

Disclaimer voor PetMania.nl

1. Inhoud van de website

PetMania.nl spant zich in om de informatie die zij op deze website aanbiedt zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te laten zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden zijn in de verstrekte informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of als bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn op of via de website, zal PetMania.nl de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wijzigingen, inclusief aanvullingen en verwijderingen, kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving worden doorgevoerd.

2. Auteursrecht en intellectuele eigendommen

Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, vormgeving en elk ander aspect van deze website behoren toe aan PetMania.nl en/of haar licentiegevers. Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PetMania.nl of haar licentiegevers is het verboden om enig deel van deze website of haar inhoud te reproduceren, te verspreiden of beschikbaar te maken voor derden, met uitzondering van persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

3. Aansprakelijkheid

PetMania.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

4. Externe links

Deze website kan hyperlinks naar websites of informatiebronnen van derden bevatten. PetMania.nl heeft geen controle over deze sites en de daarop aangeboden informatie en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

Het opnemen van links naar deze websites of pagina’s betekent niet automatisch dat PetMania.nl de inhoud ervan goedkeurt.

5. Contact

Voor vragen, opmerkingen of feedback over onze disclaimer of over de informatie op deze website kun je ons bereiken via:

  • E-mail: info@petmania.nl